SYOTTOTIEDOT

l/s
m³/s
m³/h

LASKETTU_ILMAMAARA  l/s

LASKETTU_ENERGIA ?? kWh/aasta

Tarbevee kulu

m³/aasta

Tsentraalküte:

MWh/aasta

Küttevorm:

  Tsentraalküte

€/MWh
  Õli MIT_EL

  Elekter


€/MWh

  SISALV

 

KAYTTOAIKA

  FRM_TUNTIAPAIVA

(1-24)

  FRM_PAIVAVIIKKO

(1-7)

Kanalirõhk:

Kanali rõhk:

Pa

Ala

Ala